header-mobile_logo
header-image-small
header-image-medium
header-image-large
header-image-xlarge
Foto Mag. Patrycja Gamsjäger - Blog

KORONAWIRUS I PRAWO RODZINNE W AUSTRII – POMOC FINANSOWA DLA RODZIN

KORONAWIRUS I PRAWO RODZINNE W AUSTRII – POMOC FINANSOWA DLA RODZIN

Mag. Patrycja Gamsjäger, LL.M.
Adwokat w Wiedniu

Po wprowadzonych w Austrii przepisach w walce z koronawirusem, mających na celu zapobiec bezrobociu i wesprzec przedsiębiorców nadszedł czas na pomoc finansową dla rodzin. Jak ma ona wyglądać i kto może się o nią starać?

Polskozęzyczny adwokat w Wiedniu, Mec. Patrycja Gamsjaeger radzi i odpowiada na poniżej zadane pytania.

Jak możemy sobie obecnie wyobrazić finansową pomoc dla rodzin w walce z koronawirusem w Austrii i na czym ona polega?

Otóż niedawno został stworzony przez Rząd Austriacki specjalny fundusz kryzysowy dla rodzin, tak zwany „Corona-Familienhärtefonds”.

Tym samym od 15-go kwietnia można składać wnioski o pomoc finansową z tego funduszu. Ma on na celu wesprzec rodziny w obecnej kryzysowej sytuacji finansowej wynikającej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Austrii.Wypłacona z funduszu kwota nie musi być zwrócona, chyba że informacje podane we wniosku są niezgodne z prawdą i lub niekompletne.

Foto adwokat Mag. Patrycja Gamsjaeger -Prawo Pracy- Koronawirus

Kto może otrzymać finansową pomoc z rodzinnego kryzysowego funduszu?

Z kryzysowego funduszu dla rodzin mogą skorzystać:

  • rodziny z głównym miejscem zamieszkania w Austrii, w których conjamniej jeden rodzic na dzień 28.02.2020 mieszka z rodziną we wspólnym gospodarstwie domowym i z powodu obecnengo kryzysu pandemii (Covid- 19) stracił pracę i jest bezrobotny, lub

  • rodziny z głównym miejscem zamieszkania w Austrii, w których conjamniej jeden rodzic na dzień 28.02.2020 mieszka z rodziną we wspólnym gospodarstwie domowym i z powodu obecnengo kryzysu pandemii (Covid- 19) został zameldowany do pracy o skóconym wymiarze czasu (Kurzarbeit), lub

  • rodziny z głównym miejscem zamieszkania w Austrii, w których prowadzona jest samodzielna działalność gospodarcza i w których conjamniej jeden rodzic na dzień 28.02.2020 mieszka z rodziną we wspólnym gospodarstwie domowym i z powodu obecnego kryzysu pandemii (Covid- 19) znalazł się w awaryjnej sytuacji finansowej. Przy czym należeć on musi równocześnie do grupy przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pomoc finansową z fundusz kryzysowego dla przedsiębiorców („Härtefall-Fonds”).

Uwaga! Krąg przedsiębiorów dopuszczony do funduszu „Härtefall–Fonds“ zostanie rozszerzony od 20.04.2020 i przesłanki do pomocy z tego funduszu nie są już tak ograniczone jak w jego pierwszej fazie. Mec. Patrycja Gamsjaeger jest odnośnie dalszych informacji z tej tematyki do Państwa dyspozycji.

Co należy rozumieć pod pojęciem „rodzina” składając wniosek o pomoc z kryzysowego funduszu rodzinnego?

„Rodzina” według przepisów związanych z kryzysowym funduszem rodzinnym to rodzice (rodzice adopcyjni, dziadkowie, przybrani rodzice) lub jeden rodzic z dziećmi, dla których na dzień 28.02.2020 pobierany jest zasiłek rodzinny („Familienbeihilfe”) i żyjące we wspólnym gospodarstwie domowym (wyjątek do wymagania dotyczące wykształcenia łub opieki).

Kluczowe przesłanki dla otrzymania zasiłku kryzysowego z funduszu rodzinnego - oprócz głównego miejsca zamieszkania rodziny w Austrii- jest zatem pobieranie zasiłku rodzinnego (Familienbeihilfe) oraz - porównując okres czasu na dzień 28.2.2020 - redukcja dochodu rodzinnego wynikającego przez koronawirusa z powodu bezrobocia lub pracy o zredukowanym wymiarze czasu conajmniej jednego rodzica (zobacz powyżej).

Ile rodzina może otrzymać z kryzysowego funduszu rodzinnego przy spełnieniu powyższych przesłanek?

Dochód rodziny nie może przekraczać pewnej granicy aby otrzymać finansową pomoc w formie wypłaty zasiłku. Przykładowo dochód rodziny pary z jednym dzieckiem nie może przekraczać EUR 2.400 (netto), pary z dwójką dzieci EUR 2.800 (netto), jednego rodzica z dzieckiem EUR 1.600 (netto).

Jak długo można otrzymać pomoc finansową z powyższego funduszu rodzinnego?

Zasiłek jest wypłacany na okres trwania kryzysu finansowego (redukcji rodzinnego dochodu), jendak najdłużej na okres trzech miesięcy. W razie kontynuacji kryzysu finansowego w rodzinie istnieją poza tym okresem czasu dalsze możliwości pomocy i wnioski.

Gdzie można składać wniosek?

Wnioski składa się drogą mailową na adres corona-hilfe@bmafj.gv.at (wyjątkowo drogą pocztową na adres austryjackiego Ministerstwa Pracy i Rodziny (Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend), Abt. II/4, Untere Donaustrasse 13-15, 1020 Wien. Wnioski składa się za pomocą specjalnych formularzy (do otrzymania na stronie internetowej Ministerstwa). Do nich należy dołączyć odpowiednie załączniki (dowód zarobku z 28.2.2020 i potwierdzenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych z urzędu rynku pracy (AMS) lub dowód redukcji pracy (Kurzarbeit), dla prowadzących samodzielną działalność gospodarczą: informacja o podatku dochodowym z 2017r i dowód na pobieranie zasiłku z funduszu kryzysowego dla przedsiębiorców („Härtefall-Fonds”).