header-mobile_logo
header-image-small
header-image-medium
header-image-large
header-image-xlarge
Foto Mag. Patrycja Gamsjäger - Blog

KORONAWIRUS I PRAWO PRACY W AUSTRII – OPIEKA NAD DZIECKIEM W OBLICZU OBECNEJ SYTUACJI

KORONAWIRUS I PRAWO PRACY W AUSTRII – OPIEKA NAD DZIECKIEM W OBLICZU OBECNEJ SYTUACJI

Mag. Patrycja Gamsjäger, LL.M.
Adwokat w Wiedniu

Z ostatnich informacji Rządu Autriackiego oraz Austriackiego Ministra Edukacji wynika, że szkoły po Swiętach Wielkanocnych pozostaną zamknięte. Większość pracujących matek/ojców korzysta obecnie z możliwości „nadzwyczajnego czasu na opiekę” (Sonderbetreuungszeit) wcześniej ustalonych z pracodawcą (uwaga! taki „nadzyczajny czas na opiekę” nadal można ustalić).

Co to oznacza?

„Nadzyczajny czas na opiekę” został ustalony przez Rząd Austriacki specjalnie w obliczu obecniej sytuacji panującej pandemii.
Dla pracownika „nadzwyczajny czas na opiekę” nie jest równoznaczny z urlopem lub przebywaniem na chorobowym! Jest to specjalna forma/możliwość zwolnienia pracownika od wykonywania obowiązku pracy na okres czasu do trzech tygodni (przy kontynuacji wypłaty dotychczasowego zarobku).

Foto adwokat Mag. Patrycja Gamsjaeger -Prawo Pracy- Koronawirus

Waraunki otrzymania „nadzwyczajnego czasu na opiekę” (Sonderbetreuungszeit) są następujące:

  • dziecko nie ukończyło jeszcze 14-go roku życia,
  • obecność matki/ojca w pracy nie jest niezbędna w pracy (zatem rodzic jest w domu, ponieważ umówił się tak z pracodawcą, etc.),
  • w domu jest osoba niepełnosprawna (niezależnie od wieku, zatem nie tylko dziecko!),
  • przedszkole, szkoła, do którego uczęszcza dziecko jest zamknięte lub otwarte jedynie w określonym czasie a matka/ojciec musi sprawować opiekę nad dzieckiem,
  • ustalenie „nadzwyczajnego czasu na opiekę” z pracodawcą.

Zatem oprócz spełnienia powyższych warunków podstawą otrzymania tymczasowego zwolnienia z obowiązku pracy jest ustalenie - najlepiej (nawet koniecznie dla ewentualnego późniejszego udowodnienia!) pisemne - nadzwyczajnego czasu na opiekę” (Sonderbetreuungszeit) z pracodawcą .

Pracodawca otrzyma na ten okres czasu finansowe wsparcie od Państwa Austriackiego w postaci zwrotu jednej trzeciej kosztów. Zatem można go zachęcić właśnie tym argumentem do zaakceptowania tej możliwości.

Z przekazywanych mi regulanie informacji wynika, że większość pracodawców już się zgodziła i nadal zgadza na takie ustalenie.

Dalsze zapytania

Ostatnio jednak otrzymuję zapytania, co matka/ojciec mają zrobić w przypadku, gdy doszło do zwolnienia z obowiązku pracy i ustalenia „nadzyczajnego czasu na opiekę” z pracodawcą, lecz właśnie upływają trzy tygodnie a szkoły nadal pozostają zamknięte.

Otóż należy zaznaczyć, że jest to jeszcze kwestia otwarta i obecnie (na dzień dzisiejszy 01.04.2020) trwają rozmowy Rządu Austriackiego z Ministerstwem Pracy i Edukacji co robić dalej. Zatem radzę się uzbroić w cierpliwość i pozostawać w ciągłym kontakcie z pracodawcą wykazując tym samym gotowość do pracy.

Jest to obecnie wspólny problem, który miejmy nadzieję, szybko zostanie rozwiązany a czas nadzyczajnego czasu na opiekę zostanie przedłużony na okres następnych tygodni.