header-mobile_logo
header-image-small
header-image-medium
header-image-large
header-image-xlarge
Foto Mag. Patrycja Gamsjäger - Blog

WYPADEK NARCIARSKI W AUSTRII – Postępowanie karne (II)

WYPADEK NARCIARSKI W AUSTRII – Postępowanie karne (II)

Mag. Patrycja Gamsjäger, LL.M.
Adwokat w Wiedniu

W moich poprzednich wpisach o wypadkach narciarskich opisałam między innymi przebieg postępowania karnego w Austrii i wspomniałam również o możliwości zakończenia postępowania warunkowym jego umorzeniem czyli o „Diversion”.

Otóż „Diversion” jest możliwa podczas trwania śledztwa. Wtedy to prokuratura po otrzymaniu raportu końcowego policji decyduje, czy postawi podejrzanemu wniosek o ukraranie i tym samym sprawa trafi do sądu, czy też złoży jemu ofertę („Diversionsangebot”) o zapłatę grzywnej i ewentualnie wyznaczy okres próbny, podczas którego ze strony podejrzanego nie może dojść do żadnych dalszych czynów karnych.

Często zdarza się jednak, że polscy narciarze otrzymują korespondencję od austriackiej prokuratury i ignorują nadmienioną pismo/ofertę lub nie płacą w wyznaczonym terminie. Warto jednak o to zadbać, gdyż ignorowanie propozycji prokuratury skutkuje w wysłaniu wniosku o ukraranie do sądu, zatem mamy wtedy do czynienia w sądowym już postępowaniem karnym. To natomiast pociąga za sobą nie tylko dalsze koszty lecz również niebezpieczeństwo przeprowadzenia całego postępowania karnego z przesłuchaniem stron, świadków, biegłego, etc. oraz grozić może nawet skazaniem.

Jak opisywałam już wcześniej istotę warunkowego umorzenia postępowania karnego w Austrii w postaci „Diversion”, takie zakończenie nie oznacza bynajmniej przyznanie się do winy. Jednak narciarz musi wyrazić gotowość do conajmniej częściowego przejęcia odpowiedzialności za czyn (kolizję). Dalszą zaletą „Diversion” jest fakt, że podejrzany nie widnieje w rejestrze karnym (nie jest zatem karany).

Jeśli dojdzie do sądowego postępowania (ponieważ narciarz na przykład nie skorzystał z oferty prokuratury, przegapił termin płatności, nie odebrał listu, etc. ) istnieje jeszcze w postępowaniu sądowym karnym możliwość umorzenia postępowania za pomocą „Diversion”, jednak wtedy to już sędzia decyduje o nim.

Zatem nie jest tak, jak myślą niektórzy klienci, że „Diversion” przysługuje im automatycznie!

O warunkowe umorzenie postępowania w postaci „Diversion” należy wnioskować i wniosek jest rozpatrywany w postępowaniu sądowym karnym pozytywnie, jeśli spełnione zostaną poszczególne warunki (opisane we wcześniejszych moich wpisach na ten temat), do których należy między innymi zdeklarowanie się o przejęciu odpowiedzalności za czyn (nie jest to jednak, jak wspomniałam, przyznanie się do winy).