header-mobile_logo
header-image-small
header-image-medium
header-image-large
header-image-xlarge
Foto Mag. Patrycja Gamsjäger - Blog

NOWE PRAWO SPADKOWE W AUSTRII

NOWE PRAWO SPADKOWE W AUSTRII

Mag. Patrycja Gamsjäger, LL.M.
Adwokat w Wiedniu

W obecnym wpisie pragnę zapoznać Państwa z niektórymi zagadnieniami związanymi z nowym prawem spadkowym w Austrii, które obowiązuje od 01.01.2017r.

 • Polskie obywatelstwo czyli polskie prawo spadkowe?

  Na wstępie pragnę zaznaczyć, że bardzo ważna zmiana miała miejsce już sierpniu 2015 roku. Wtedy też zaczęło obowiązywać w Unii Europejskiej, zatem również w Austrii jak i w Polsce rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, etc. dotyczących dziedziczenia.

  Otóż nowe przepisy przewidują wyłączną jurysdykcję danego państwa dla postępowania spadkowego. Istotne jest zatem prawo kraju, w którym było miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci zmarłego. Dotychczas decydowało obywatelstwo spadkodawcy bądź też państwo w którym znajdowała się nieruchomość spadkowa.
  Każda osoba może jednak zastrzec w testamencie wybór prawa państwa, na przykład prawa, którego obywatelstwo posiada, jako prawa właściwego do rozpatrzenia wszelkich spraw związanych ze spadkiem.

  Przykład:
  Obywatel RP, który od lat mieszkał w Austrii i miał swoją nieruchomość, sporządził tutaj również testament, mając na względzie swoje polskie obywatelstwo i wychodząc z założenia, że prawem właściwym do rozpatrzenia spraw związanych ze spadkiem będzie prawo polskie. Zmarł końcem sierpnia 2015 r. Ze względu na brak samodzielnego wyboru prawa właściwego poprzez zawarcie wyraźnego oświadczenia w testamencie przez spadkobiercę, ma zastosowanie austriackie prawo (zatem prawo ostatniego miejsca zamieszkania).

  Systemy dziedzieczenia w Państwach Uni Europejskiej różnią się odnośnie zasad formalnych, co do osób i kolejności spadkobrania, etc i mogą pociągnąć za sobą niepewne skutki i duże koszty. Wyboru prawa można dokonać tylko w testamencie. Jeśli testament został już sporządzony, można go uzupełnić dopisując postanowienie dotyczące wyboru prawa.

  Jeśli obywatel RP mieszkający w Austrii sporządził tutaj testament według prawa austriackiego i chce, aby prawo austriackie było prawem właściwym do rozpatrzenia spraw związanych z jego spadkiem nie musi dokonywać jakiegokolwiek wyboru prawa. Musi jednak zwrócić koniecznie uwagę na zmiany w Austriackim prawie spadkowym, które weszły w życie 01.01.2017r.

 • Niektóre z ważnych zagadnień nowego prawa spadkowego w Austrii

  Testament poświadczony przez świadków
  W Austrii możliwą formą testamentu- oprócz testamentu sporządzonego własnoręcznie- jest testament poświadczony przez świadków („fremdhaendiges Testament”- napisany niewłasnoręcznie”). Sporządzenie testamentu na komputerze i podpisanie go własnoręcznie jest ważne, gdy następujące dalsze przesłanki (które obowiązują w Austrii od 01.01.2017r) zostaną spełnione:

  -do własnoręcznego podpisu dochodzi konieczność dopisu spadkobiercy, że jest to jego ostatnia wola,
  – ponadto konieczni są trzej świadkowie (przez 2017 koniecznych było tylko dwóch!), którzy, równocześnie obecni, muszą nie tylko poświadczyć testament własnymi podpisami, lecz dodać również imię, nazwisko, datę urodzenia oraz dopisać, że poświadczają w roli świadków.

  Testament a potem rozwód?
  Przykład: Spadkobierca sporządza testament i w nim zapisuje wszystko żonie/partnerce. Po paru latach dochodzi między nimi do rozwodu /zakończenia związku. Spadkobierca zupełnie zapomniał o wcześniejszym testamencie i jego zapisie. Czy byłej żonie/partnerce nadal przysługuje majątek spadkowy?
  Według nowego przepisu w Austriackim prawie spadkowym domniemuje się, że wraz z zakończeniem związku/rozwodem spadkobierca chciał również wykluczyć byłą partnerkę/żonę z kręgu spadkobierców. Tylko w razie odpowiedniego zaznaczenia przez niego w testamencie żona/partnerka nie zostaną wykluczone.

  Stary testament, brak testamentu i nowe przepisy
  Nowa regulacja prawa spadkowego w Austrii ma zastosowanie w sprawach dziedziczenia po osobach zmarłych po 01.01.0217r i wprowadza istotne zmiany nie tylko co do przesłanek dotyczących formy i treści testamentu jak i również w przypadku jego braku!

  W razie braku testamentu radzę udać się po poradę prawną co do możliwości jego sporządzenia, gdyż nowe przepisy w Austriackim prawie spadkowym wskazują na to, że testament jest nie tylko korzystną lecz również bezpieczniejszą w skutkach formą zapewnienia ostatniej woli spadkobiercy.

  Jeśli natomiast spadkobierca posiada już testament wobec istostnych i ważnych w skutkach zmian w Austriackim prawie spadkowym radzę koniecznie sprawdzić jego treść przez specjalistę (adwokata lub notariusza).